Read more about the article ד”ר אלעד לאור לצומת השרון הרצליה: “לא כדאי להסיר הגבלות על החוזרים מחו”ל”
ד"ר אלעד לאור - ראיון באתר צומת השרון הרצליה

ד”ר אלעד לאור לצומת השרון הרצליה: “לא כדאי להסיר הגבלות על החוזרים מחו”ל”

מה ההשפעה האפשרית של הסרת מרבית הגבלות הקורונה בישראל? אנחנו בסך הכל כמה ימים לאחר שההחלטה נכנסה לתוקף, ועדיין קשה להעריך. בכתבה שאליה התראיין ד"ר אלעד לאור בנושא ופורסמה באתר…

להמשך קריאהד”ר אלעד לאור לצומת השרון הרצליה: “לא כדאי להסיר הגבלות על החוזרים מחו”ל”