Read more about the article שיפור הקשרים החברתיים בגיל מאוחר: מאבק בבידוד ובדידות
מפגש חברתי בקרב חברים מבוגרים

שיפור הקשרים החברתיים בגיל מאוחר: מאבק בבידוד ובדידות

בגיל מאוחר, שמירה על קשרים חברתיים הופכת חשובה יותר ויותר לרווחה הכללית. עם זאת, מבוגרים רבים מתמודדים עם אתגרי הבידוד והבדידות, שעלולים להיות להם השפעות מזיקות על הבריאות הפיזית והנפשית.…

להמשך קריאהשיפור הקשרים החברתיים בגיל מאוחר: מאבק בבידוד ובדידות