You are currently viewing מהו מצב סיעודי מורכב? אלעד לאור עונה

מהו מצב סיעודי מורכב? אלעד לאור עונה

אדם סיעודי הוא אדם שבעקבות מצב רפואי יש ירידה במצבו התפקודי, עד לכדי הזדקקות לעזרה בפעילויות היומיומיות. בדרך כלל מדובר באדם שמצב בריאותו ירוד כתוצאה ממחלה כרונית או מליקוי קבוע, בין אם גופני, בין אם מנטלי.

אז מהו מצב שמוגדר כסיעודי מורכב?

ד”ר אלעד לאור מסביר: “מדובר באדם שהוא סיעודי, אך הוא סובל ממצב רפואי נוסף שמצריך אשפוז במחלקה מיוחדות לחולים מורכבים, או טיפול צמוד”. ההגדרה ניתנת על ידי משרד הבריאות וקופות החולים, והיא כזו: 

חולה סיעודי אשר בנוסף להיותו סיעודי מתקיימים אצלו אחד או יותר מהמצבים הבאים:

  • חוסר יציבות במצב הרפואי, המצריך השגחה מתמדת או טיפול מתמיד ברוב שעות היממה, אך אינו מחייב אשפוז בבית חולים כללי.
  • מחלות ממאירות הדורשות טיפול אקטיבי, כגון כימותרפיה או הקרנות.
  • פצעי לחץ בדרגה 3 או דרגה 4. 
  • צורך בעירוי תוך ורידי של נוזלים או תרופות לאורך זמן ממושך.
  • צורך קבוע בדיאליזה.
  • בעיות נשימתיות, כאשר ישנם מספר קריטריונים לבדיקה זו.
  • אדם הזקוק לעירויי דם חוזרים למשך תקופה ממושכת, בתדירות העולה על פעם בחודש.

אלעד לאור מסביר: “כאשר אדם מוגדר כסיעודי הוא זכאי לקבל עזרה מביטוח לאומי בהתאם לחומרת תפקודו, או שהוא יכול להיעזר בעובד זר, או להתאשפז במוסד סיעודי. בחלק מחברות הביטוח יש גם כיסוי למקרים בהם אדם הופך לסיעודי”.

כתיבת תגובה