You are currently viewing אלעד לאור עונה: איך מטפלים במצב של היצרות עמוד השדרה?

אלעד לאור עונה: איך מטפלים במצב של היצרות עמוד השדרה?

מצב של היצרות בעמוד השדרה עשוי להיגרם אצל אנשים מבוגרים לרוב. בעבר הסביר ד”ר אלעד לאור מהו אותו מצב של היצרות בעמוד השדרה, וכעת הוא מסביר מהם הטיפולים האפשריים במצב זה.

מה אפשר לעשות במקרה של היצרות בעמוד השדרה?

“הטיפולים האפשריים כוללים טיפולים שמרניים (ללא ניתוח) או טיפול ניתוחי”, מסביר אלעד לאור. “כאשר מדובר בתסמינים קלים יחסית ניתן לתת משככי כאבים, תרופות נוגדות דלקת, הזרקה מקומית של סטרואידים, הגבלת פעילות גופנית וביצוע תרגילי חיזוק, פיזיותרפיה  והפחתת משקל”.

מה עושים במצב מתקדם?

“במידה והמצב מתקדם ויש פגיעה באיכות החיים של המטופל, ניתן לבצע ניתוח לשחרור ההיצרות בתעלת עמוד השדרה. הניתוח נקרא דה-קומפרסיה (שחרור לחץ) ואופן ביצועו נקבע לפי מצב המטופל. במקרים מסוימים יוסר הדיסק הבינחולייתי, או שיוסרו חלק מהחוליות בהליך שנקרא LAMINECTOMY”, אומר אלעד לאור.

“לעתים יעלה הצורך לבצע גם קיבוע של החוליות, בנוסף לשחרור הלחץ. הקיבוע מתבצע באמצעות השתלת ברגים בחוליות וחיבור חוליות סמוכות עם ברגים ומוטות”.

איך מחליטים איזה הליך לבצע?

“שיטת הניתוח וההליך שיבוצע נקבעים בהתאם למצבו הספציפי של כל מטופל. כ-60%-90% מהמנותחים ירגישו הקלה בתסמינים לאחר הניתוח. בחלק מהמקרים לאחר הניתוח יידרש תהליך שיקומי ארוך הכולל פיזיותרפיה”.

“במקרים בהם נגרם נזק קשה לעצבים של חוט השדרה לפני הניתוח, הנזק הוא בלתי הפיך והמצב לא ישתפר גם לאחר הניתוח. לכן חשוב לזהות את הבעיה מוקדם ולנסות לטפל בה בהקדם האפשרי”.

כתיבת תגובה