You are currently viewing ד”ר אלעד לאור לצומת השרון הרצליה: “לא כדאי להסיר הגבלות על החוזרים מחו”ל”
ד"ר אלעד לאור - ראיון באתר צומת השרון הרצליה

ד”ר אלעד לאור לצומת השרון הרצליה: “לא כדאי להסיר הגבלות על החוזרים מחו”ל”

מה ההשפעה האפשרית של הסרת מרבית הגבלות הקורונה בישראל? אנחנו בסך הכל כמה ימים לאחר שההחלטה נכנסה לתוקף, ועדיין קשה להעריך. בכתבה שאליה התראיין ד”ר אלעד לאור בנושא ופורסמה באתר “צומת השרון הרצליה”, הוא ניסה להעריך כיצד הדבר ישפיע על המציאות: “לדעתי, יש סיכון בהסרת הגבלות על החוזרים מחו”ל, ההגבלות עליהם נועדו למנוע כניסת זנים חדשים לארץ. צריך להמשיך בבדיקות האלה”.

עוד ניסה ד”ר לאור להעריך כיצד ינהגו ממשלות ואזרחים במדינות שונות, במקרה שבו וריאנט קטלני או מדבק יותר יופיע: “אולי מדינות מסוימות יתקשו באכיפת הגבלות חדשות. אנשים רבים פשוט מאסו בהגבלות הקורונה. לכן, ספק אם העולם יקבל על עצמו הגבלות כמו לפני שנתיים, בתחילת המגפה”.

כתיבת תגובה