You are currently viewing דמנציה: מהם שלבי המחלה?
ד"ר אלעד לאור - זוג מבוגר יחדיו

דמנציה: מהם שלבי המחלה?

נהוג לחלק את הדמנציה לשלושה מישורים ולשלושה שלבים, כפי שמסביר ד”ר אלעד לאור, העוסק בתחום הגריאטריה. כל שלב נמשך בדרך כלל 2-4 שנים. להלן החלוקה לפי עלון שפרסמה עמותת עמדא:

  1. זיכרון – בשלב המוקדם ישנו בדרך כלל קושי מסוים לזכור מילים ושמות ובעיות זיכרון לטווחים שאינם ארוכים. כמו כן, מתחילה תופעת הנחת דברים שלא במקומם וקושי להתמצא במרחב. בשלב הביניים ישנה הידרדרות בזיכרון לטווח קצר, קושי בעיבוד של זיכרונות חדשים וכו’. בשלב הסופי של המחלה, מציין ד”ר אלעד לאור, ישנו אובדן זיכרון מוחלט.
  2. יכולת קוגניטיבית – בשלב הראשוני יתקשה החולה לבצע משימות מורכבות הנוגעות למשל, לעבודה ולכספים, ויתקשה להתמצא בזמנים. בשלב הבא הוא יתקשה לשפוט בצורה נכונה, יאבד את חוש הזמן וההתמצאות במרחב, יתקשה לבצע חישובים (אפילו קלים) ויתקשה לקבל החלטות שונות. בשלב הסופי יאבד החולה את היכולת הקוגניטיבית כליל.
  3. התנהגות ומצב רוח – בשלב המוקדם של הדמנציה, יחווה החולה שינויים תכופים במצב הרוח: הוא ייטה לתוקפנות, לדיכאונות, יאבד עניין בפעילויות חברתיות, יהיה פחות ספונטני ועוד. בשלב האמצע השינויים האלו יהפכו לקשים יותר, וילוו גם בהפרעות שינה, בחשדנות, בהזיות ובשוטטות. בשלב המחלה הסופי מדווח בדרך כלל על אדישות למה שקורה מסביב לחולה, פסיביות קיצונית, וגם אי יכולת לזהות קרובים וחפצים.
ד"ר אלעד לאור
ד"ר אלעד לאור

כתיבת תגובה