You are currently viewing שבץ מוחי בישראל – נתונים מעניינים
שבץ מוחי - לא רק בקשישים, אלא גם בצעירים ובריאים

שבץ מוחי בישראל – נתונים מעניינים

לאחרונה נתקל ד”ר אלעד לאור בכתבה באתר מדיקו שפורסמה לפני כשנה וחצי, ובה סטטיסטיקות מעניינות על תחום השבץ המוחי בישראל.

כך למשל, סטטיסטיקה מעניינת הפותחת עת הכתבה היא שכ-25% מהלוקים בשבץ מוחי נמצאים מתחת לגיל 60. כלומר, אם המחשבה הייתה ששבץ הוא נחלתם של מבוגרים בלבד, כדאי שנחשוב שוב. עוד מחדדת הכתבה, שחלק מהאנשים הלוקים בשבץ הם צעירים ללא רקע רפואי כלשהו.

כאשר בוחנים את הנתונים הללו יותר לעומק, מבינים שכ-10% ממקרי השבץ קורים בקרב בני 50 ומטה. עם זאת, מדגיש ד”ר אלעד לאור, כי הסיכוי ללקוח בשבץ מוחי, באופן סטטיסטי, הוא גבוה יותר ככל שהגיל עולה.

עוד נתונים שכדאי להכיר

בישראל ישנם כ-20 אלף מקרי שבץ מוחי בשנה ממוצעת. כמו כן, מצוינת בכתבה מגמה ולפיה מאז שהקורונה נכנסה לחיינו, קיים חשש מסוים מהגעה לבתי החולים, דבר שעלול להיות קריטי בהתרחשות שבץ מוחי. נותר לקוות כי דעיכת הקורונה והחיים לצד המגפה, הפכו את המגמה הזו. בכל מקרה, סביר שנתונים על כך ייראו בהמשך.

כתיבת תגובה