You are currently viewing גרייה מוחית והקשר שלה לשיפור דיבור בקרב מי שעברו שבץ

גרייה מוחית והקשר שלה לשיפור דיבור בקרב מי שעברו שבץ

שבץ מוחי, או אירוע מוחי, עלול לפגוע ביכולת הדיבור של האנשים שעוברים אותו. דוקטור אלעד לאור מסביר, כי כאשר מזהים קושי בדיבור או במציאת המילים (תופעה שעלולה לקרות בעקבות שבץ מוחי) בדרך כלל ישנו טיפול מקובל על ידי קלינאי תקשורת.

עם זאת, לפי מחקר ישראלי שפורסם לפני שנים אחדות, יש מקום לבצע גרייה חשמלית ועדינה של אזורים מסוימים במוח שאחראים על השפה, כתוספת לטיפולים הסטנדרטיים. על פי המחקר, שבוצע במחלקה להפרעות תקשורת באוניברסיטת אריאל, הדבר יכול לסייע לאותם סובלים מהקושי, לשפר את היכולות השפתיות שלהם.

הגרייה המוחית היא הליך שאינו פולשני: מניחים שתי אלקטרודות בקרקפת ואלה מוליכות זרם חשמלי חלש לאזורים הרלוונטיים במוח. המחקר הישראלי, כלל חולים בני כ-70 בממוצע, אשר טופלו בגרייה וגם בפלצבו. כושר מציאת המילים נבדק בשלוש נקודות לאורך הטיפולים – ותוצאות הגרייה הן שיפור ניכר בכמות המילים שהנבדקים ‘שלפו’ בתום הגרייה בהשוואה לטיפול פלצבו.

ד”ר אלעד לאור מציין כי ישנו שיפור בשיעור של כ-30% בכישורים השפתיים לאחר הגרייה המוחית, וגם בחלוף שלושה חודשים נמצא שיפור מעורר אופטימיות. המסקנה היא, בסבירות גבוהה, כי גרייה מוחית תסייע ליכולת שליפת המילים לאחר אירוע טראומתי כמו שבץ מוחי.

כתיבת תגובה