You are currently viewing סקר: נפגעים רבים משבץ מוחי לא מקפידים על נטילת תרופות
נטילת תרופות - חשובה מאוד

סקר: נפגעים רבים משבץ מוחי לא מקפידים על נטילת תרופות

בחודש דצמבר 2022 פורסמו באתר ynet נתוני סקר מדאיגים למדי, שהמסקנה המרכזית מהם היא שחולים במחלות כרוניות קוטעים את נטילת התרופות כאשר אלו חשים בטוב – והדבר עלול להשפיע לרעה על היתכנות של שבץ מוחי ועל נפגעים משבץ מוחי.

ד”ר אלעד לאור מביא מדברי ההסבר בכתבה שפורסמה: על פי ההערכה שניתנה בה, אפשרי למנוע את רובם המכריע של מקרי השבץ המוחי אם המטופלים היו מקפידים על הטיפול התרופתי שמטרתו מניעת מחלות הרקע שלהם. יש לציין כי ‘אי היענות לטיפול התרופתי’ מוגדר גם במקרה שבו נוטלים כ-80% מהתרופות בזמן.

55% לא מודעים לתרופות שהם אמורים ליטול

המסקנה המצערת היא שלא מעט מהמטופלים פשוט שוכחים ליטול את התרופות שהם אמורים ליטול. הסקר בחן 1489 איש, מהם 298 נפגעו או שקרוביהם חוו שבץ מוחי. 30% מאלו שעברו שבץ מוחי מודעים לתרופות שהם אמורים ליטול, אך בצורה חלקית בלבד. הנתון המפתיע הוא ש-55% לא מודעים בכלל אילו תרופות הם אמורים ליטול. רק 14% מודעים לגמרי לתרופות שאמורים ליטול.

עוד מציין ד”ר אלעד לאור, כי בכתבה נכתב ש-16% מהמטופלים נוטלים את התרופות בצורה חלקית ו-8% לא נוטלים כלל תרופות, על אף שאלה נרשמו להם. 18% ציינו כי נתקלו במקרים שבהם המטופל קיבל החלטה להפסיק את נטילת התרופות, מבלי להתייעץ עם הרופא.

ד”ר אלעד לאור מדגיש כי ההשלכות עלולות להיות בעייתיות, שכן ישנם גם מטופלים שעברו שבץ מוחי ולא מקפידים על נטילת התרופות שנרשמו להם. אלו בסיכון לעבור שוב שבץ מוחי, ולחזור לאחור מבחינת מאמצי השיקום שלהם. 

כתיבת תגובה