You are currently viewing האם יש סימנים מקדימים לדמנציה?
אלעד לאור

האם יש סימנים מקדימים לדמנציה?

אובדן זיכרון, קשיי שפה וסימנים מוקדמים נפוצים אחרים, עלולים לרמז על התפתחות של דמנציה בקרב קשישים. ד”ר אלעד לאור מסביר בסרטון הבא את הכלים והאתגרים שקיימים באבחון של דמנציה, וגם על המגמות בתחום בעתיד.

כתיבת תגובה