Read more about the article המחיר הרגשי של שבץ מוחי: תמיכה בבריאות הנפש בחולים קשישים (מדריך)
ד"ר אלעד לאור - זוג מבוגר יחדיו

המחיר הרגשי של שבץ מוחי: תמיכה בבריאות הנפש בחולים קשישים (מדריך)

תוכן עניינים שבץ מוחי הוא אירוע בעל פוטנציאל הרסני שיכול להשפיע באופן משמעותי על הרווחה הפיזית, הקוגניטיבית והרגשית של האדם. ד"ר אלעד לאור, העוסק בתחום הגריאטריה, מציין כי למרות שרוב…

להמשך קריאההמחיר הרגשי של שבץ מוחי: תמיכה בבריאות הנפש בחולים קשישים (מדריך)