You are currently viewing כיצד מאבחנים ומטפלים בפרקינסון?

כיצד מאבחנים ומטפלים בפרקינסון?

ד”ר אלעד לאור מסביר כיצד מאבחנים את מחלת הפרקינסון:

“כרגע אין בדיקת דם או בדיקת הדמייה המאפשרות איבחון וודאי של המחלה. האבחנה בעיקרה היא קלינית, ומתבססת על בדיקה נוירולוגית מקיפה והיסטוריה רפואית של המטופל”.

כיצד מטפלים במחלה?

דוקטור אלעד לאור

לטענת דוקטור אלעד לאור, “אין היום תרופה היכולה לרפא את המחלה, אך ניתן באמצעות תרופות מסוימות להביא לשיפור בתסמינים של המחלה. מכיוון שהמחלה נגרמת בגלל חוסר בדופמין במוח, מטרתן של התרופות היא להעלות את רמת הדופמין במוח. קיימות מספר תרופות שונות שפועלות במנגנונים שוני כמו לבודופה או אמנטדין, ומספקים שליטה טובה על התסמינים במשך 4-6 שנים. לבודופה ביחד עם קרבידופה, הוא הטיפול הסטנדרטי לתסמינים של המחלה, אולם היעילות של התרופות פוחתת עם הזמן”. ד”ר לאור אומר כי בנוסף, קיים ניתוח שבו מושתלת אלקטרודה במוח, השולחת פולסים חשמליים שמסייעים בהפחתת התסמינים של מחלת הפרקינסון.

“כמובן שקיימים גם טיפולים לא תרופתיים שמטרתם להקל על התסמינים של מחלת הפרקינסון: פעילות גופנית, פיזיותרפיה, דיאטה, פסיכיאטריה וקלינאות תקשורת”, מסכם דוקטור אלעד לאור.   

כתיבת תגובה