You are currently viewing ד”ר אלעד לאור עונה מהי אי ספיקת לב? חלק #1

ד”ר אלעד לאור עונה מהי אי ספיקת לב? חלק #1

מהי אי ספיקת לב?

ד”ר אלעד לאור עונה: “אי ספיקת לב היא מחלה בה הלב לא עובד כשורה. הלב לא יכול לספק את הצרכים של הגוף, עד שבסופו של דבר המחלה יכולה לגרום למוות. מדובר במחלה שמשפיעה בצורה משמעותית על היכולת לבצע מאמץ, ויש אנשים אשר לא מסוגלים לבצע אפילו מאמץ קל וסובלים מקוצר נשימה במנוחה. המחלה יכולה לקצר באופן משמעותי את החיים, ורמת התמותה במחלה גבוהה מאוד. יותר מ־20 מיליון בני אדם בכל העולם סובלים מאי ספיקת לב”. 

מהן הסיבות לאי ספיקת לב?

“הסיבה העיקרית לאי ספיקת לב, היא מחלה של כלי הדם של הלב”, מסביר ד”ר אלעד לאור. “כלומר, מדובר באנשים שאחד העורקים בלב שלהם נסתם והם עברו התקף לב במהלך חייהם. בהתקף לב אחד העורקים המובילים דם לשריר הלב עצמו נסתם ואז נוצר נזק בלתי הפיך ללב. התקף הלב גרם נזק כל כך גדול לשריר הלב, עד שאנשים אלה סובלים מתפקוד ירוד של שריר הלב. מכיוון שמדובר במחלה שמתרחשת בדרך כלל לאחר התקף לב, החולים במחלה הם לרוב מבוגרים וקשישים”. 

למה יש עלייה במספר מקרי אי ספיקת הלב?

“הסיבה לכך היא העלייה הנמשכת בתוחלת החיים וכתוצאה מכך, העלייה בשכיחות של יתר לחץ דם ומחלות עורקים, שהם גורמי הסיכון העיקריים לאי ספיקת לב. בנוסף, בגלל התייעלות הטיפולים, פחות אנשים מתים מהתקפי לב, אך הלב שלהם ספג נזק והם עשויים לסבול מאי ספיקת לב”, אומר אלעד לאור. 

“קיימות סיבות נוספות שיכולות לגרום לאי ספיקת לב כמו בעיה באחד המסתמים, פגמים במבנה הלב, חוסר דם, זיהומים ומצבים נוספים שיכולים לגרום לכך שהלב לא מספק את הדרישות של הגוף או שהתפקוד שלו נפגע”.  

כתיבת תגובה