You are currently viewing האם ריבוי תרופות באמת הכרחי? לא תמיד!
ריבוי תרופות - לא בטוח שזה מצב טוב - ד"ר אלעד לאור

האם ריבוי תרופות באמת הכרחי? לא תמיד!

כמי שעוסק בין היתר בתחום הגריאטריה, ד”ר אלעד לאור ירחיב בשורות הבאות על נושא שרלוונטי עבור רבים – ריבוי תרופות. בוודאי גם אתם מכירים את התופעה, אם אתם או קרוביכם נמצאים בעשורים השביעי והשמיני לחייכם. מטבע הדברים, ככל שנעשים מבוגרים יותר, כך הסיכוי לצבור בעיות בריאות הולך וגדל – ולכל בעיה שכזו רושמים הרופאים המטפלים תרופה מתאימה. התוצאה היא תרופות רבות שנוטלים קשישים מדי יום, לטיפול במגוון בעיות.

הבעיה, כפי שמציין ד”ר אלעד לאור, היא שילוב התרופות, שעלול להוביל להגברת תופעות הלוואי שלהן. תופעות לוואי שכיחות כתוצאה מריבוי תרופות, יכולות להיות בלבול, עצירות, ירידה בלחץ הדם ועוד. עוד נתון מעניין הוא שאוכלוסיית הקשישים בעולם נוטלת תרופות שלא לצורך, וחלקה סובלת מבעיות בריאותיות נוספות כתוצאה מנטילת התרופות האלה.

ד”ר אלעד לאור מונה מספר סיבות המובילות לריבוי תרופות: הסיבה המובילה היא ריבוי מחלות, אך ניתן למנות גם: עיצוב זהה של אריזה שמביא לבלבול, חוסר בידע מקצועי של מטפלים בקשישים, אילוצי זמן שלא מאפשרים בדיקה של התרופות הנרשמות אחת לכמה זמן, רופאים מומחים שרושמים תרופות רלוונטיות לתחומם מבלי להתחשב בתרופות אחרות שנרשמו למטופל ועוד.

אלעד לאור - טיפ בנוגע לריבוי תרופות בקרב מבוגרים

אז מה עושים כדי להוריד את מספר התרופות?

  1. לבקש מהרופא לסקור את כל התרופות הניתנות אחת לשנה או אפילו באופן תכוף יותר.
  2. לשים לב שהתרופות הניתנות אינן מכילות תרובות מקבילות שמטפלות באותה הבעיה.
  3. לבדוק עד כמה המחלות הכרוניות הקיימות מאוזנות – מה שילמד על האפקטיביות שבטיפול.
  4. לוודא שכל אחת מהתרופות הרשומות עונה לבעיה קיימת. תרופות שאינן כאלה כנראה מיותרות.
  5. קיימות תרופות שחשוב להפסיק את הנטילה שלהן בהדרגה ולא בבת אחת – להתחשב בכך.

בכל מקרה, לפי ד”ר אלעד לאור, חשוב להיות עם אצבע על הדופק כל הזמן כדי לוודא שכל מה שנרשם למטופל אכן רלוונטי עבורו – ובכל שאלה, ניתן לפנות לרופא המטפל.

כתיבת תגובה