You are currently viewing ד”ר אלעד לאור בראיון לישראל היום: “ייתכן שנראה יותר מקרי אלצהיימר בעתיד”
אלעד לאור - על המחקרים הבוחנים קשר בין קורונה לקוגניציה

ד”ר אלעד לאור בראיון לישראל היום: “ייתכן שנראה יותר מקרי אלצהיימר בעתיד”

נכון לנקודת הזמן הזו, בתחילת 2022, מספר לא מבוטל של מחקרים טוענים כי קיים קשר בין קורונה לבין פגיעות קוגניטיביות ברמות שונות – בין אם קצרות ולא משמעותיות ובין אם ארוכות טווח ומשמעותיות. ד”ר אלעד לאור, התראיין לאחרונה לאתר ישראל היום, וציין כי אנו עשויים לראות בעתיד יותר תחלואה באלצהיימר בעקבות כך: “על מנת שהקשר בין קורונה להתפתחות אלצהיימר יהיה מבוסס יותר, יש צורך לבצע מחקרים לאורך זמן רב ובמספרים גדולים. בהחלט ייתכן ששנים רבות יעברו כדי שנוכל להגיע למסקנה כלשהי בנושא”.

כתיבת תגובה