You are currently viewing שבץ מוחי: מהם הגורמים העיקריים לאירוע זה?
ד"ר אלעד לאור - על הגורמים לשבץ מוחי

שבץ מוחי: מהם הגורמים העיקריים לאירוע זה?

ראשית, נעשה קצת סדר: שבץ מוחי הוא הכינוי לאירוע מוחי. לא מדובר בתופעה שניתן להיערך אליה – ומדובר בשיבוש של אספקת דם לרקמת המוח, המתרחש באופן פתאומי. דוקטור אלעד לאור, אשר מחזיק בניסיון רב בתחום הגריאטריה, מציין כי שבץ מוחי בישראל מתרחש בממוצע סביב גיל 69, על פי הנתונים שפורסמו על ידי בית החולים איכילוב.
 
כתוצאה משבץ מוחי, עלול להיגרם נזק נוירולוגי שיוביל, במקרים מסוימים, לקושי מסוים בהליכה, לחולשה, לדיבור לקוי וכיוצא בזה. במקרים מסוימים, שבץ מוחי אף עלול להביא למותו של האדם הלוקה בו. נהוג לחלק את השבץ המוחי לשני סוגים: איסכמי והמורגי. שני סוגים אלו נוגעים לסיבות שבגינן נגרם השבץ.
  1. שבץ מוחי איסכמי שהוא גם הנפוץ ביותר, מתרחש בשל קריש דם בעורק שתפקידו הובלת הדם אל המוח. זהו קריש שעלול להיווצר במיקום של החסימה, או להיסחף בזרם הדם ולהגיע אל העורק שבו דם המובל למוח. ד”ר אלעד לאור מוסיף כי קריש זה או ברוב המקרים ביטוי לתהליך טרשתי המתרחש בכלי הדם בגוף – ונפתח בשקיעת כולסטרול בדפנות כלי הדם. קריש שמגיע ממקום אחר אל המוח נוצר במקרים רבים מטרשת המתרחשת בכלי דם גדולים שתפקידם להעביר דם למוח. ייתכן שהוא יגיע גם מכיוון הלב.

  2. שבץ מוחי המורגי הוא אמנם פחות שכיח מאיסכמי, אבל גם אותו ראוי להזכיר, והגורם המשמעותי לו הוא דליפת דם מכלי דם השייך למוח. לדברי ד”ר אלעד לאור, הדליפה היא ביטוי של לחץ דם גבוה שנותר ללא טיפול, או ביטוי של דופן פגוע של כלי הדם.

כתיבת תגובה