You are currently viewing מה המאפיינים של שבץ מוחי וכמה זמן הם צפויים להימשך?
ד"ר אלעד לאור - מידע על שבץ מוחי

מה המאפיינים של שבץ מוחי וכמה זמן הם צפויים להימשך?

שבץ מוחי הוא אירוע מורכב שעלול להוביל לפגיעה קוגניטיבית, ובמקרים קיצוניים יותר, אף למוות. ד”ר אלעד לאור מציין כי חשוב להכיר את התסמינים של שבץ מוחי, כדי לזהות אותם בזמן, שכן לפרמטר הזמן יש משמעות גדולה מאוד כאשר שבץ מתרחש. זיהוי מיידי עשוי בהחלט להציל חיים ולמנוע פגיעה קשה.

בדרך כלל המאפיינים שניתן לזהות ועלולים להצביע על שבץ מוחי, הם קושי בהליכה, הפרעה וקושי בראייה, שיתוק באזורי הגפיים והפנים, חולשה וכיו”ב. שימו לב, כי לרוב התסמינים האלה לא יופיעו בכל הגוף, אלא רק בצד אחד שלו. למשל, שיתוק מסוים בחלק הימני של הגוף ולא בשמאלי.

ד”ר אלעד לאור מסביר, כי מאפייני השבץ המוחי תלויים במיקום שנפגע במוח. כך לדוגמא, אם נפגע האזור האחראי על הראייה במוח, שדה הראייה צפוי להיפגע.

“זיהוי מיידי עשוי בהחלט להציל חיים ולמנוע פגיעה קשה”

דמנציה

חשוב להגיע לבית החולים באופן מיידי

השבץ הוא אירוע שמגיע ללא הכנה מיוחדת. הוא פתאומי, ולכן יש להיות ערניים ולשים לב לתסמינים. אלו, בהחלט עלולים להתעצם אחרי שהופיעו. מצבו של המטופל מתייצב לרוב בתום כמה ימי אשפוז, בדרך כלל באמצעות שיקום, תרופות ייעודיות ושיפור קליני באזור שנפגע במוח. במקרים רבים, כפי שמרחיב ד”ר אלעד לאור, ישנו נזק נוירולוגי שנותר לאחר התרחשות השבץ, והוא אינו הפיך. לעתים, הנזק אינו חמור ומאפשר להמשיך בחיים באופן סביר ורגיל למדי.

חשוב לציין, שיש גם אירועים מוחיים שאינם ארוכים ולא מובילים לנזק מתמשך וקבוע לאחר התרחשותם. הכינוי של האירועים המוחיים האלו הם TIA, הם יובילו בדרך כלל להפרעות זמניות בתפקוד, כמו חולשה בגפיים או בעיות בראייה – אך תופעות אלה צפויות לחלוף. מכיוון שלא ניתן לדעת באיזה סוג אירוע מוחי מדובר, ההנחיה היא להזעיק טיפול באופן מיידי וללא דיחוי.

כתיבת תגובה