You are currently viewing האם ניתן למנוע שבץ מוחי? יש הטוענים שכן
שבץ מוחי. ניתן למניעה? - ד"ר אלעד לאור

האם ניתן למנוע שבץ מוחי? יש הטוענים שכן

סביר כי שמעתם על אנשים שעברו שבץ מוחי בחייהם, או הכרתם / מכירים כאלו באופן אישי. בישראל ישנם כ-1 אלף מקרי שב מוחי בכל שנה, על פי הנתונים. מדובר במחלה לא קלה כלל ובעלת השלכות משמעותיות, במקרים מסוימים, על חיי הלוקים בה, טוען דוקטור אלעד לאור, העוסק בתחום הגריאטריה.

באחד הכינוסים של איגוד הקרדיולוגיה האירופי שנערך בשנים האחרונות, דנו בשאלה אם ניתן למנוע מקרי שבץ ואיך. אחת הכותרות המדוברות מאותו כינוס הייתה ש-9 מכל 10 מקרי שבץ אפשר למנוע. אמנם יש גורמי רקע שעלולים להגדיל את הסיכון להופעת שבץ מוחי, כמו סוכרת, צריכת אלכוהול בכמויות גדולות, השמנה, סטרס, לחץ דם גבוה ועוד. עם זאת, בכינוס נטען שהשפעת הגורמים האלו גבוהה עוד יותר ממה שחשבו – 90% ממקרי השבץ המוחי קשורים לגורמים אלו.

החוקרים שבדקו את הגורמים הללו, ביצעו השוואה בין אנשים שעברו שבץ ראשון ובין אנשים שלא עברו שבץ בחייהם. הם הסיקו שכ-10% בלבד ממקרי השבץ המוחי לא היו ניתנים למניעה – ובכל היתר, אפשר היה למנוע אותו.

המסקנה שהוסקה, מפרט ד”ר אלעד לאור, היא שמערכות הבריאות והממסד הרפואי צריך להשקיע בהסברה ובהתגייסות של כולם, לשינוי אורחות חיים של אנשים בסיכון – שכן אורח חיים בריא ותקין בהחלט יכול להקטין את הסיכוי ללקות בשבץ. 

כתיבת תגובה