You are currently viewing מחקר: סיכון מוגבר לשבץ מוחי לאחר אבחון כחיובי לקורונה
שבץ מוחי - סיכון מוגבר בימים הראשונים לאחר אבחנה ב-Covid-19

מחקר: סיכון מוגבר לשבץ מוחי לאחר אבחון כחיובי לקורונה

ד”ר אלעד לאור מביא כאן נתוני סקירה שפורסמו באתר האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית ולקוחים מתוך International Stroke Conference. הנתונים נוגעים לקשר שבין נגיף הקורונה לבין אירועים מוחיים (שבץ מוחי) בקרב קשישים.

מהסקירה עולה כי בקשישים שנדבקו ב-Covid-19, ישנו סיכון מוגבר באופן ניכר לשבץ מוחי איסכמי במהלך 72 השעות הראשונות שלאחר האימות כחולים. הסיכון מוגבר בשלושת הימים הראשונים בהשוואה לימים שלאחר מכן.

במחקר נבחנו מעל 37 אלף איש בני 65 ויותר שאובחנו כחיוביים לקורונה, בשנה הראשונה לפרוץ המגפה, בין אפריל 2020 לפברואר 2021 ושאושפזו בעקבות שבץ מוחי איסכמי חד בין החודשים ינואר 2019 לפברואר 2021.

ד”ר אלעד לאור מציין כי הנתונים מלמדים שהסיכוי ללקות בשבץ מוחי איסכמי היה גבוה משמעותית: פי 10 בשלושת הימים הראשונים לאחר האבחון, בהשוואה לסיכוי בתקופות זמן אחרות. ככל שחלף הזמן מהאבחון, כך גם ירד הסיכוי לשבץ מוחי איסכמי.

המסקנה מהנתונים: קשישים שאובחנו כחיוביים לקורונה נמצאים בסיכוי מוגבר לחוות שבץ מוחי בימים הראשונים שלאחר האבחנה. ד”ר אלעד לאור מדגיש כי אירוע מוחי אחרי הידבקות בקורונה הוא סיבוך של הזיהום הנגיפי שאפשרי שיתרחש. על הרופאים והמטופלים לדעת זאת.

כתיבת תגובה