You are currently viewing אלעד לאור: תקווה לתרופה חדשה לאלצהיימר?

אלעד לאור: תקווה לתרופה חדשה לאלצהיימר?

מחלת האלצהיימר היא אחת המחלות הקשות ביותר שקיימות בגיל המבוגר. מדובר בסיבה העיקרית לדמנציה, כלומר, פגיעה בלתי הפיכה בתפקודי המוח שבסופה מובילה למוות. 

מהי מחלת האלצהיימר?

אלעד לאור מסביר: “מדובר במחלה הגורמת לניוון ומוות של תאי העצב במוח. משך המחלה הוא בד”כ בין 8-10 שנים והמחלה מתחילה עם הידרדרות איטית. בד”כ המחלה מתחילה עם פגיעה בזיכרון, לאחר מכן יכולת ההתמצאות, יכולת החשיבה והסקת המסקנות. בשלב הבא של התקדמות המחלה יש פגיעה בכושר ההליכה, כושר האכילה ושליטה על הסוגרים עד שבסופו של דבר היא מובילה למוות”. 

האם ניתן לרפא את המחלה? 

“מדובר במצב בלתי הפיך ולא ניתן לתקן את הנזק שנגרם למוח. ברוב המקרים גם קיים קושי לעצור את ההידרדרות של המוח”, אומר אלעד לאור. “עד היום לא הצליחו למצוא שום טיפול יעיל לאלצהיימר (למעט מספר תרופות המאטות את הידרדרות המחלה, אך לא עוצרת אותה). עד היום גם לא מצאו שום בדיקת דם או בדיקת הדמיה שיכולה לנבא מי יחלה באלצהיימר ומי לא”.

מה החידוש שהתגלה עכשיו? 

“מאמר שפורסם בחודש שעבר דיווח על מודל חדשני להתפשטות המוחית של משקעים מסוימים במוח. מדובר בסריקות מוח הנקראת Tau-PET (חלבון טאו מזורחן). סריקות אלו מדגימות את שקיעת חלבון מסוים מסוג “טאו המזורחן” באזורי המוח השונים. החוקרים הבחינו בארבע תבניות שונות של המחלה. כל תבנית מתחילה באזור אנטומי אחר במוח ומתפשטת במסלול שונה”, מספר ד”ר אלעד לאור.

“תבנית אחת, שבה שקיעת החלבון מתחילה בצדה השמאלי של קליפת המוח הטמפורלית, התאפיינה בהפרעה מוקדמת ביכולת שליפת מילים והבנה. לעומת זאת, תבנית שבה משקעי טאו מזורחן מתחילים באזורים פנימיים של המוח, באזור הקרוי המערכת הלימבית (Limbic) התאפיינה במחלה שמתבטאת קודם כל בהפרעת זיכרון בולטת”.

מה משמעות הדבר?

“החוקרים מצאו כי קיים קשר בין התבנית שזוהתה בסריקה הראשונית לבין קצב התקדמות התסמינים. כלומר, ייתכן וניתן לחזות את מהלך המחלה על סמך סריקת המוח הראשונית. תוצאות המחקר מעודדות בכך שהן תומכות בחשיבותם של משקעי טאו מזורחן כגורמים לנזק מוחי ולתסמיני המחלה. ייתכן שאם נוכל למצוא דרך למנוע את שקיעת החלבונים הללו, נוכל לפתח תרופה שתמנע את התפתחות או את הידרדרות המחלה”.

כתיבת תגובה