You are currently viewing גורמים מרכזיים שמובילים לבריחת שתן
ד"ר אלעד לאור - הגורמים המרכזיים לבריחת שתן

גורמים מרכזיים שמובילים לבריחת שתן

בריחת שתן היא תופעה שאינה נעימה. לא נעים לדבר עליה ולדון בה, אבל היא פשוט נמצאת שם, ואפילו נפוצה יחסית. לא ברור מה תפוצתה המדויקת, שכן רבים חשים נבוכים ממנה, מנסים להתעלם מקיומה ולכן לא פונים לייעוץ או לטיפול. דוקטור אלעד לאור מציין, כי מטבע הדברים, בגילאים מתקדמים יותר, הסיכוי להופעת בריחת שתן עולה.

קיימות דליפות שתן מסוגים שונים, אך הופעתן, לרוב, עשויה להיות קשורה למספר גורמי סיכון או סיבות מגוונות. נפרט כאן כמה מהן, אך כמובן שיש סיבות וגורמי סיכון נוספים שעלולים להשפיע על הסיכויים לבריחת שתן. 

אז, למה זה קורה? מהם הפרמטרים המשפיעים?

  • גיל האדם – לרוב, בריחת שתן תופיע בגילאים מבוגרים, מסביר ד”ר אלעד לאור, העוסק בגריאטריה מזה שנים. השיא של התופעה היא בגילאים 70 ומעלה.
  • מין האדם – בריחת שתן מתרחשת בשיעור גבוה משמעותית אצל נשים בהשוואה לגברים.
  • לידות – בהמשך לסעיף הקודם, מכיוון שנשים יולדות במהלך חייהן, לרוב יותר מפעם אחת, רצפת האגן שלהן נחלשת. זה יכול לקרות בעקבות מספר רב של לידות ו/או לידות טראומטיות.
  • עישון – במחקרים שונים שבוצעו במהלך השנים, אחד מהם לפני 30 שנה, נמצא כי בריחת שתן מופיעה בסיכוי גבוה יותר בקרב מעשנים.
  • השמנה – כאשר ישנו עודף משקל, קיים לחץ על שלפוחית השתן והשרירים השונים שמסביבה. מטבע הדברים, השרירים עלולים להיחלש והדבר צפוי לגרום לבריחת שתן בכל התעטשות למשל.

כתיבת תגובה